El Arte del Canto

El tenor Francesc Viñas sempre va estar preocupat pels problemes de l’emissió de la veu i de com utilitzar la tècnica vocal correcta, per això i pensant en els joves cantants i les dificultats que es troben al llarg del seu aprenentatge va escriure aquest llibre amb una part teòrica i una altra de pràctica amb exercissis concrets que treballen diferents aspectes de la tècnica del cant. Aquests exercissis van ser transcrits pel seu germà Mariano Viñas, compositor i canonge de la Catedral de Barcelona. 

En motiu del 60 aniversari de l’edició del llibre en versió castellana amb pròleg de Victoria de los Ángeles, la Fundació Francesc Viñas, amb el mecenatge de Laboratorios Viñas, ha volgut traduir el llibre a l’anglès per tal de sumar en el propòsit inicial del Tenor Viñas d’ajudar als joves cantants. 
La Fundació Privada Francesc Viñas és una fundació sense ànim de lucre la qual te en els seus objectius el recolzar els joves valors de la lírica. Per poder seguir ajudant en les carreres dels joves cantants el llibre “The Art of Singing” serà un obsequi com a agraïment a una donació no inferior a 10€ que es durà a terme per transferència bancària (comissions bancàries a càrrec del donant) al compte següent: 

 

Banc: Caixabank, S.A.
Adreça de l’oficina bancària: Av. Diagonal 431 bis, 08006 Barcelona
Titular del compte: Fundación Privada Francesc Viñas
IBAN: ES40 2100 3060 5922 0201 8670
BIC: CAIXESBBXXX 

Sexe