Reglament

Reglament del 62 Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas

 

Reglament del 62 Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas 

 

*L’organització del Concurs es reserva el dret de canviar les bases, així com la manera en que es produiran les diferents audicions, si la situació sanitària així ho requereix.

 

1.- El 62 Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas, de Barcelona, resta obert, sense distinció de nacionalitat:  
a) a totes les cantants fins a 33 anys. Edat complerta durant l’any 2024.  
b) a tots els cantants fins a 33 anys, Edat complerta durant l’any 2024.

No es farà cap excepció pel que fa al límit d’edat.

FAQS

 

2.- El candidat enviarà la butlleta d’inscripció online. En el moment de fer la inscripció, caldrà adjuntar:

a) document oficial que permeti de comprovar l’edat i la nacionalitat del candidat;

b) historial breu: estudis musicals realitzats, guardons obtinguts i activitats professionals;

c) justificant bancari d’haver pagat el dret d’inscripció a l’Audició Preliminar (veg. Art. 3);

d) fotografia artística de mig cos (alta resolució).

 

3.- El termini d’inscripció quedarà tancat l’1 d’octubre de 2024. 

El dret d’inscripció a les Audicions Preliminars serà de 65 €. El candidat haurà d’abonar aquest import (comissions bancàries a càrrec del candidat) mitjançant una transferència bancària al compte següent: 

 • Banc: Caixabank, S.A.
 • Adreça de l’oficina bancària: Av. Diagonal 431 bis, 08006 Barcelona
 • Titular del compte: Fundación Privada Francesc Viñas
 • IBAN: ES40 2100 3060 5922 0201 8670
 • BIC: CAIXESBBXXX 

i haurà d’enviar justificant bancari juntament amb la resta de materials (veg. Art. 2). Sense aquest justificant la inscripció no serà vàlida. No serà acceptada cap altra forma de pagament i en cap cas es retornarà l’import de la inscripció.   
El dret d’inscripció a la Fase Final serà de 50 €. Aquest import s’abonarà en efectiu a Barcelona i després el candidat rebrà el seu carnet de concursant. Sense aquest carnet el cantant no podrà participar a la Fase Final.

 

4.- Els candidats especificaran a la butlleta d’inscripció la ciutat on volen fer l’Audició Preliminar (veg. Art. 10), i els títols i els autors de les obres que presenten a l’Audició Preliminar i a la Fase Final del Concurs (veg. Art. 7). 

La inscripció no serà considerada vàlida si aquest programa no ve indicat amb precisió. Un cop tancada la inscripcó no s’admetran rectificacions en el programa presentat i acceptat pel Comitè Organitzador.  

 

5.- Els candidats hauran d’indicar a la butlleta d’inscripció:

a)  el Tipus de Veu:

 • soprano                                 
 • mezzosoprano                      
 • contralt                                 
 • contratenor
 • tenor 
 • baríton
 • baix-baríton
 • baix

b) la Categoria a la qual volen presentar-se:

 • Òpera               
 • Òpera – Oratori Lied                   
 • Oratori-Lied

Tots els concursants que participin a qualsevol de les 3 categories (Òpera, Òpera-Oratori Lied i Oratori-Lied) poden aspirar als 6 Premis oficials.

c) Premis Especials i Extraordinaris als quals desitgen presentar-se:

 • Premi Especial Mozart (veg. Art. 17)                     
 • Premi Especial Verdi (veg. Art. 15)   
 • Premi Especial Sarsuela (veg. Art. 16)
 • Premi Especial Wagner (veg. Art. 14)                    
 • Premi Especial Oratori-Lied 
 • Premi Extraordinari Ferrer-Salat       
 • Premi Extraordinari Schubert (veg. Art. 18)

           * La resta de premis seran adjudicats segons el criteri del Jurat

 

6.- Els premis al quals poden optar cada categoria són:

a) Categoria Òpera:

 • Sis Premis Oficials del Concurs
 • Premi Especial Mozart
 • Premi Especial Verdi
 • Premi Especial Wagner
 • Premi Especial Sarsuela
 • Borses i altres Premis Extraordinaris

b) Categoria Òpera – Oratori-Lied:

 • Sis Premis Oficials del Concurs
 • Premi Especial Mozart
 • Premi Especial Oratori Lied
 • Premi Extraordinari Victoria de los Ángeles
 • Premi Extraordinari Schubert
 • Borses i altres Premis Extraordinaris

c) Categoria Oratori-Lied:

 • Sis Premis Oficials del Concurs
 • Premi Especial Mozart
 • Premi Especial Oratori Lied
 • Premi Extraordinari Victoria de los Ángeles
 • Premi Extraordinari Schubert
 • Borses i altres Premis Extraordinaris

 

7.- A la categoria Òpera el concursant presenta: 

Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’òpera.

Per a la Fase Final: 5 àries d’òpera. 

La categoria Òpera inclou també: les àries de concert, les àries de sarsuela (com a màxim 2), les àries d’opereta (com a màxim 1). Com a mínim 3 de les 5 obres de la Fase Final han de ser àries d’òpera. 

 

A la categoria Òpera – Oratori Lied el concursant presenta: 

Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’oratori

Per a la Fase Final: 2 àries d’òpera, 1 ària d’oratori, 3 cançons. 

L’Oratori inclou els gèneres Cantata, Missa, Motet, Passió, etc; i el Lied inclou els gèneres Melodia, Lied clàssic, romàntic o modern. 

 

A la categoria Oratori-Lied el concursant presenta: 

Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’oratori, 1 cançó

Per a la Fase Final: 3 àries d’oratori, 5 cançons. 

L’Oratori inclou els gèneres Cantata, Missa, Motet, Passió, etc; i el Lied inclou els gèneres Melodia, Lied clàssic, romàntic o modern. 

 

8.- El programa indicat pels candidats el comprendran, com a mínim, quatre obres extretes del repertori alemany, italià, francès, anglès, llatí, rus, castellà o català, sense excloure altres repertoris. El concursant cantarà, com a mínim, en dos idiomes diferents. Les obres hauran d’ésser cantades preferentment de memòria i sempre en l’idioma original. 

 

9.- El 62 Concurs Tenor Viñas s’efectuarà en dues etapes:  

I.- Audicions Preliminars. El candidat triarà fer la prova en una de les següents ciutats i d’acord amb les dates indicades a continuació: 

 • Beijing, 04.11.2024
 • Madrid, 06.11.2024
 • Milà, 07.11.2024
 • Londres, 08.11.2024
 • Berlín, 11 i 12.11.2024
 • Los Angeles 15.11.2024
 • Nova York, 18.11.2024
 • París, 25.11.2024
 • Barcelona, del 15 al 17.01.2025

Cada candidat haurà de fer constar a la butlleta d’inscripció la ciutat on vol fer l’Audició Preliminar (veg. Art. 10).  

Els candidats que necessitin tramitar un visat faran obligatòriament l’Audició Preliminar a Barcelona (excepte en el cas dels candidats inscrits a les Audicions Preliminars de Beijing). 

Els candidats que participin a la preliminar de Barcelona hauran de presentar-se el dia abans del dia adjudicat d’audició per tal de fer el Check-in de la Preliminar. Per tant el Check-in es realitzarà els dies 14,15 i 16 de 15h a 17 hores a l’Hotel Catalonia Sagrada Família***, C/Aragó 569 bis, hotel oficial d’allotjament del Concurs.

 

II.-Fase Final  
La Fase Final del Concurs s’efectuarà en quatre etapes, del 19 al 26 de gener de 2025:

 1. Segona Prova, pública (amb piano). Tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu, carrer Nou de la Rambla 88, el diumenge 19 i el dilluns 20 de gener (veg. Art. 11).  
 2. Prova Semifinal, pública (amb piano). Tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu, carrer Nou de la Rambla 88, el dimarts 21 i dimecres 22 de gener (veg. Art. 12). 
 3. Prova Final, pública (amb piano). Tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu, el divendres 24 de gener (veg. Art. 13).  
 4. Concert dels Premiats, públic (amb orquestra). Tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu, el diumenge 26 de gener (veg. Art.19).  

El Comitè Organitzador posarà un pianista acompanyant a disposició de cadascun dels concursants. No està permès portar-se acompanyant propi.  

No hi haurà assajos amb el pianista fins a la Prova Semifinal. 

Els candidats que accedeixin a la Fase Final hauran de presentar-se el dia abans del dia adjudicat d’audició per tal de fer el Check-in de la Fase Final. Per tant els Check-in es realitzarà els dies 18 i 19 de 15h a 17 hores a l’Hotel Catalonia Sagrada Família***, C/Aragó 569 bis, hotel oficial d’allotjament del Concurs.

 

10.- Les Audicions Preliminars tindran lloc els dies:

 • 04 de novembre, al National Centre for the Performing Arts de Beijing;
 • 06 de novembre, al Teatro Real de Madrid;
 • 07 de novembre, al Teatro alla Scala de Milà;
 • 08 de novembre, a la Royal Opera House Covent Garden de Londres;
 • 11 i 12 de novembre, a la Deutsche Oper de Berlín;
 • 15 de novembre, a Los Angeles Opera;
 • 18 de novembre, al Metropolitan Opera House de Nova York;
 • 25 de novembre, a la Opéra National de París;
 • Del 15 al 17 de gener de 2025, Gran Teatre del Liceu, al Conservatori Superior de Música del Liceu, Barcelona.

​El participant ha d’assegurar-se per si mateix de les condicions sanitàries d’accés al país seleccionat per realitzar l’Audició Preliminar.  

 

En aquesta Audició Preliminar, el concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 1 ària d’òpera. 

Categoria Òpera – Oratori Lied.-1 ària d’oratori

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 1 cançó.

Les obres seran escollides pel mateix concursant i no podran ser cantades novament a la Fase Final. La durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 5 minuts per la Categoria Òpera i Òpera – Oratori Lied i de 8 minuts per a la Categoria d’Oratori-Lied. 

La llista dels candidats admesos a la Fase Final serà publicada a la pàgina web del Concurs.

 

11.- Segona Prova.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 1 ària d’òpera.

Categoria Òpera – Oratori Lied.- 1 ària d’òpera. 

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 1 cançó.

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat, exclosa l'ària de la Preliminar. La durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 5 minuts per la Categoria Òpera i Òpera – Oratori Lied i de 8 minuts per a la Categoria d’Oratori-Lied. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

12.- Prova Semifinal.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 2 àries d’òpera.

Categoria Òpera – Oratori Lied.- 1 ària d’oratori i 1 ària d’Òpera. 

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 2 cançons.

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat i no hauran estat cantades en cap audició anterior. El concursant podrà cantar-les seguint l’ordre que vulgui. Segons la durada de la Prova Semifinal, el Jurat tindrà facultats per a suprimir una de les obres.

En qualsevol cas la durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 10 minuts per les tres Categories. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

13.- Prova Final.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 2 àries d’òpera.

Categoria Òpera – Oratori Lied.- 3 cançons.

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 2 cançons.

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat i no hauran estat cantades ni a la Preliminar, la Segona Prova o la Prova Semifinal. Tanmateix el Jurat, si ho creu oportú, es reserva el dret de fer repetir una obra ja cantada anteriorment; en aquest cas, al concursant li serà comunicat per endavant. El concursant podrà cantar les obres seguint l’ordre que vulgui.

Segons la durada de la Prova Final, el Jurat tindrà facultats per a suprimir una de les obres. En qualsevol cas la durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 10 minuts per les tres Categories. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

14- Els concursants de la categoria Òpera que es presentin al Premi Wagner, hauran de procedir de la manera següent: 

Categoria Òpera.- Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d’inscripció seran de Wagner. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal i l’altra a la Prova Final.  

 

15.- Els concursants de la categoria Òpera que es presentin al Premi Verdi, hauran de procedir de la manera següent: 

Categoria Òpera.- Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d’inscripció seran de Verdi. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal i l’altra a la Prova Final. 

 

16.- Els concursants de la categoria Òpera que es presentin al Premi Sarsuela, hauran de procedir de la manera següent: 

Categoria Òpera.- Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d’inscripció seran de Sarsuela. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal i l’altra a la Prova Final. 

 

17.- Ens concursants que es presentin al Premi Mozart, hauran de procedir de la següent manera:

Categoria Òpera.- Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d'inscripció seran de Mozart. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final.

Categoria Òpera – Oratori Lied.- Una de les àries d’òpera serà de Mozart i una de les tres cançons també. L’ària d’òpera serà cantada a la Prova Semifinal i la cançó a la Prova Final.

Categoria Oratori-Lied.- Un oratori i una de les cançons de la Fase Final seran de Mozart. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final.

 

18 .- Els concursants que es presentin al Premi Extraordinari Schubert hauran de procedir de la manera següent:

Categoria Òpera – Oratori Lied.- Dues de les cançons de la prova final hauran de ser de Schubert.

Categoria Oratori-Lied.- Dues de les cançons de la prova final hauran de ser de Schubert.

 

19.- El Concert dels Premiats així com l’assistència al lliurament de Premis són obligatoris per als cantants que estiguin en possessió d’un Premi Oficial (Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè o Sisè), Premi Especial o Premi Extraordinari. La no participació en aquest Concert i la no assistència al lliurament de premis implica la renúncia al Premi per part del guardonat. Els premis seran pagats per transferència.  

El dissabte dia 25 de gener al matí i a la tarda tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu un assaig amb orquestra que serà obligatori per a tots els guardonats. 

Si els guanyadors no aporten llurs partitures i material d’orquestra de les obres que han de cantar en aquest Concert, hauran d’adaptar-se a les disponibilitats del Comitè Organitzador. Aquest es reserva el dret d’ampliar el nombre de participants en aquest Concert.

 

Els quatre premiats principals participaran igualment al “Concert dels artistes guardonats a la 62 edició del Concurs Tenor Viñas” al Teatro Real de Madrid el 6 d'abril de 2025 (contracte per import de 2.000€ bruts + viatge d'anada i tornada + allotjament). Els cantants hauran d’estar disponibles del 3 al 6 d'abril de 2025. La participació en aquest concert és obligatòria i la no participació implica la renúncia al Premi Oficial per part del guardonat.

Els quatre cantants premiats firmaran un contracte durant la seva estada a Barcelona al gener per a la seva participació al concert de Madrid. Sense la firma del contracte, el pagament del Premi Oficial no es fará efectiu.

 

20.- La inscripció del candidat al Concurs pressuposa, per la seva banda, l’acceptació d’aquestes bases, així com també de les decisions del Jurat. 

 

21.- La Fundació Gran Teatre del Liceu i el Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas tindran els drets mundials d’enregistrament i retransmissió per ràdio i televisió o qualsevol altre mitjà audiovisual d’enregistrament, reproducció i/o difusió existents o que puguin sorgir en el futur, de les intervencions del concursant, el qual renuncia expressament i formalment a tots aquells drets que per aquest motiu li poguessin correspondre.  

 

HOTEL 

Anirà a càrrec del Comitè Organitzador l’allotjament a l’hotel (habitació i esmorzar) dels concursants participants a la Fase Final residents fora de la província de Barcelona, a partir del dissabte 18 de gener i fins el moment que el concursant sigui eliminat.

Per tal de poder gaudir d’aquesta gratuïtat, tots els participants a la Fase Final hauran d’allotjar-se obligatòriament a l’Hotel Catalonia Sagrada Família ***, C/Aragó 569 bis, en el qual tindran reservat allotjament a partir del  dissabte 18 de gener. La condició assenyalada més amunt es refereix a habitació compartida sempre que la situació sanitària ho permeti. Si el concursant desitja habitació individual pagarà la diferència que representi el cost addicional d’aquesta.*

 

*Si l’emergència sanitària segueix requerint de la màxima precaució, tots els candidats no residents a la província de Barcelona disposaran d’habitació individual cobrint la totalitat del cost el Comitè Organitzador.