Formulari d'inscripció

  • Current Start
  • Preview
  • Complete
Dades personals
Sexe
Article 1 del Reglament
Els candidats que necessitin tramitar un visat faran obligatòriament l’Audició Preliminar a Barcelona (Excepte en el cas dels candidats inscrits a les Audicions Preliminars de Beijing o Moscou).
Informació d'inscripció
Ha participat anteriorment al Concurs Tenor Viñas?
Categoria
Veure Art. 5, 6 i 7 del Reglament
Premi(s) escollit(s)
Repertori

Audició preliminar

Veure articles 7, 9 i 10 del Reglament

Important: L'ària de la Preliminar no podrà ser cantada novament a la Fase Final

Audició preliminar
1. Òpera

Fase Final

Veure articles 7 i 9 del Reglament

Segona Prova

Veure article 11 del Reglament.

2. Òpera
Prova Semifinal

Veure article 12 del Reglament.

3. Òpera
4. Òpera
Prova Final

Veure article 13 del Reglament

5. Òpera
6. Òpera
Repertori

Audició Preliminar

Veure articles 7, 9 i 10 del Reglament.

Important: Les obres de la Preliminar no podran ser cantades novament a la Fase Final.

Audició preliminar
1. Ària d'oratori
2. Cançó

Fase Final

Veure articles 7 i 9 del Reglament

Segona prova

Veure article 11 del Reglament.

3. Ària d'oratori
4. Cançó
Prova semifinal

Veure article 12 del Reglament

5. Ària d'oratori
6. Cançó
7. Cançó